Följ den! Resan kommer bjuda dig på mycket kunskap, många erfarenheter och härliga upplevelser – en otrolig personlig utveckling. I detta inlägg, och några kommande, får du ta del av hur jag och min man började vår resa som egenföretagare och gav oss på vårt första projekt – STF Hotell & Vandrarhem Snöå Bruk – och får samtidigt tips och råd inför att starta eget.

Min man och jag hade i flera år pratat om att vi ville jobba tillsammans. Vi drivs båda av att utveckla och utvecklas, har lång erfarenhet av att arbeta för kundens bästa – oavsett om det gäller kommuninvånaren, vårdtagaren, studenten, kollegan eller företagaren för att nämna några – och år 2013 kände vi att det var dags att göra något annorlunda. Vi hade båda höga chefspositioner och livet for fram i ett rasande tempo, det efterlängtade timmerhuset i Dalarna – som vi ritat, planerat och byggt själva, med vissa köpta tjänster – var klart att flytta in i och vi kände båda att en flytt till Dalarna lockade, vi började därför titta på möjligheter till försörjning. Som så ofta i livet var det slumpen som avgjorde vägvalet och magkänslan som drev vidare.

En dag läste vi en artikel om att Snöå Bruk var till salu – en anläggning som de senaste 20 åren drivits som restaurang och vandrarhem inom Svenska Turistföreningen (STF) – och blev nyfikna, vad var det för plats? Vi hade aldrig varit i de trakterna av Dalarna förr, det fick bli dagens utflykt. En småmulen dag i början på november 2013 besökte vi för första gången denna historiska plats och förälskelsen var ögonblicklig! Energinivån var hög när vi körde tillbaka, prospekt skulle begäras ut, information samlas in, affärsplan upprättas – det gick 13 idéer på dussinet…

Nu följde en intensiv period då så mycket information som möjligt skulle samlas in – en gedigen undersökning borgar för ett gott resultat. Det är inte fel om du har en journalistisk ådra och gillar att gräva fram fakta. Fokus låg på fastighetsrelaterade frågor – eftersom ägaren ville sälja anläggningen – och historisk verksamhet, exv beläggningsgrad, för att vi skulle kunna göra en lönsamhetsbedömning och därmed avgöra vad vi ansåg var rimlig köpeskilling. Vi kom in sent i försäljningsprocessen och insåg snabbt att ett bud på den nivå – och inom den tidsram – som säljaren förväntade sig inte kändes realistiskt, skulle vi avbryta processen? Till vår glädje bytte ägaren spår, i stället för att sälja ville de på nytt arrendera ut, och vi fortsatte vårt arbete – nu med fokus affärsplan då den var avgörande för ägarens val av arrendator.

En väl genomarbetad affärsplan, där du strukturerar upp, analyserar och beskriver din affärsidé, kunder, marknad, konkurrens, produkt, pris, resurser, personal, budget med mera är A och O för att starta eget – affärsplanen besvarar den väsentliga frågan: Finns det förutsättningar för att lyckas? Ett viktigt strategiskt verktyg som med fördel kan inkluderas i din affärsplan är SWOT-analys. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Oppertunities och Threats – översatt Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot – och belyser på ett enkelt och överskådligt sätt vad som verkar för respektive mot att nå dina uppsatta mål ur internt respektive externt perspektiv.

För att göra en lång historia kort – vi och vår affärsplan drog längsta strået! Februari 2014 påbörjades avtalsförhandlingarna och maj 2014 slogs portarna till STF Snöå Bruk upp på nytt!