Konsulttjänster

Virtuell konsult – vi möts på nätet!

Virtuell konsult för hållbar utveckling av din verksamhet

Vi kan också kalla det konsulttjänster på distans. Vi tillhandahåller i första hand våra tjänster på nätet, våra arbetsverktyg är datorn, dess programvara samt internet. I dagens samhälle utgör behovet av internet sällan något problem och programvarorna för distansmöte, utbyte av filer med mera är många och ofta kostnadsfria. Eftersom resor väldigt sällan är aktuellt, såväl för oss som för dig som kund, blir våra tjänster klimatsmartare och mer tidsbesparande än traditionella konsulttjänster. Och kanske bäst av allt, det avspeglar sig även i vår prisbild!

Nedan följer ett urval av våra olika konsulttjänster. Hittar du inte det du söker, kontakta oss, vi erbjuder ett brett utbud inom management, ekonomi och organisation.

Teamarbete
Interimschef

Har du behov av en chef snarast för ett tidsbegränsat uppdrag? Vi kan hjälpa dig! Maria har många års erfarenhet av arbete i ledande positioner, såväl inom offentlig som privat verksamhet.

Så här beskriver Maria sitt ledarskap: Mitt ledarskap präglas av tydlighet, helhetssyn, tillgänglighet och närvaro. Jag är en kommunikativ ledare som ser möjligheter, gör medarbetarna delaktiga och känner tillfredsställelse när de utvecklas och presterar väl. Mitt främsta uppdrag som ledare är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, tillse att samsyn finns så alla vet var vi befinner oss, vart vi ska och hur vi tar oss dit samt aktivt företräda organisationen i olika sammanhang såsom samverkan, marknadsföring och medborgarträffar.

Som interimschef är Maria på plats i verksamheten. Vissa delar kan utföras webbaserat om det är uppdragsgivarens önskemål.

Brainstorming
Genomlysning verksamhet

Mer verksamhet för pengarna utan sämre kvalité är möjligt – det svåra är att få det att hända. Detta är en av slutsatserna i SKRs ekonomirapport från oktober 2019. Att genomlysa verksamheten är ett första steg till ökat värde för varje insatt krona. Görs rätt saker, med rätt kvalité, i rätt tid?
Styrning och ledning är mycket väsentligt för att lyckas och förändrat beteende viktigare än val av modell, något som Maria och hennes studiekollega konstaterade i sin kandidatuppsats, Ekonomisk styrning inom kommunalteknisk verksamhet, för snart 20 år sedan. Vad behövs för att din organisation ska få fart på sin förändringsresa? Vi erbjuder genomlysning av verksamhet till fast pris och rapportdatum, kontakta oss för mer information.

Uppdraget utförs delvis på plats hos uppdragsgivaren.

Samspelta team

Med hjälp av Feedbackspelet får deltagarna känna kraften i konstruktiv feedback. Boka en prova-på-workshop till ledningsgruppen och testa själv.

OBS! Ej webbaserat!

Teamarbete
Omvärldsanalys

Hur ser den verklighet ni befinner er i ut? Vad är det för faktorer som påverkar och kommer att påverka er? Med hjälp av bland annat SWOT-modellen hjälper vi er att identifera möjliggörare och hinder för att nå era mål.

Brainstorming
Affärsplan

Funderar du på att starta ett företag? Eller har du varit igång ett tag och känner att du behöver hjälp med att revidera din affärsplan? Affärsplanen utgör ett väsentligt styrdokument i alla företag, något som ibland tenderar att glömmas bort. Inom offentlig sektor kallas dokumentet ofta verksamhetsplan men är precis lika väsentligt. Vad är det du vill uppnå? Vilka är dina kunder och hur uppfyller du deras behov? Har du gjort en SWOT och följt upp den? Vi hjälper dig att skapa, eller revidera, ditt styrdokument så du får en stabil grund att stå på.

Handlingsplan

Oavsett om det handlar om att komma på rätt spår igen, att staka ut en ny väg eller lyfta befintlig verksamhet till nya nivåer kommer en genomarbetad handlingsplan väl till pass. Utveckling är som navigering, du behöver veta mål och eventuella delmål, startpunkt, områdets förutsättningar och vad som påverkar din färd. Vi hjälper dig att staka ut vägen och tidsätta resan och kan bland annat genomföra nulägesanalys, omvärldsanalys och målarbete. Allt dokumenteras i ett steg-för-steg-dokument med checklistor med mera.

Teamarbete
Destinationsutveckling

Det talas mycket om destinationsutveckling men vad är det och varför är det så viktigt, oavsett om det gäller ett turistmål eller en kommun att bo i? Att driva verksamhet är förhållandevis enkelt – såväl offentlig som privat, att attrahera kunder är lite svårare. Det som förr var en tillgäng, exempelvis ett bra läge, är idag bara en grundförutsättning – din kund, oavsett om det är en besökare eller invånare, vill ha mer! Vi hjälper dig identifiera vem som är din kund, vad kunden har för behov, vad som är din attraktionskraft och hur du kan överträffa kundens förväntningar.

Brainstorming
Lean Administration

Lean Produktion har många hört talas om, även tillämpat, men Administration? Lean handlar om att skapa så mycket värde som möjligt med så få resurser som möjligt, och är minst lika kraftfullt tillämpat inom administration som produktion, även om det naturligtvis kräver anpassning. Vi hjälper dig implementera Lean Administration i din verksamhet – eller Lean i hela din organisation – det är bara att välja!

Optimera Excel

Excel är ett utmärkt verktyg för att effektivisera verksamheten, många använder dock inte dess kraftfullhet fullt ut. Du kan bygga lättanvända likviditetsprognoser, räkna på en ny investering, skapa automatiska faktureringsunderlag, göra tidsstudier – möjligheterna är oändliga! Vi hjälper dig optimera ditt nyttjande av Excel så det bättre främjar din verksamhet.