Verksamheten är vilande men företaget lever vidare!

Sensommaren 2020 tog vi beslutet att låta verksamheten vila och i oktober tillträdde jag tjänst som ekonomichef vid Division Social omsorg, Nyköpings kommun. Fram tills alldeles nyligen har något mindre uppdrag behållits men för närvarande är verksamheten helt vilande. Företaget lever vidare till dess vi tagit beslut om det ska finnas kvar, avvecklas eller utvecklas.