Jag älskar Karin Boyes dikt ”I rörelse”. Ditt företagande kommer att gå upp och ner, det kommer att finnas små bump längs vägen – men höjdpunkterna kommer att vara fler – att vara egenföretagare är en livsstil, du når aldrig en slutlig destination. Mål längs vägen, självklart, men väl där vill du vidare för vad finns att utforska bakom nästa krök?

Så stod vi då äntligen där! Månader av undersökningar, förhandlingar, ställningstagande var över och vi skulle äntligen ta emot de första gästerna. Gick nyöppnandet smärtfritt? Nej, det kan jag inte påstå – teori & praktik är inte samma sak och verkligheten tenderar avvika från det du föreställt dig. Lyckades vi med vår affärsidé? Ja, idén höll och under åren tog vi emot många nöjda gäster!

Ett ställningstagande vi hade brottats med var huruvida vi skulle vara en del av Svenska Turistföreningen (STF) eller inte. STF hade tidigare arrenderat anläggningen av ägaren för att därefter kontraktera värdar att driva verksamheten. Det var en konstellation som inte fungerat så bra alla gånger – vid fastighetsrelaterade frågor blev det lite katten på råttan, råttan på repet – och det som vi blev erbjudna var STFs traditionella franchiseupplägg. Som franchisetagare inom STF får du direkt tillgång till en stor kunddatabas och ett mycket starkt varumärke, dessutom förmånliga inköpsavtal – för att nämna några fördelar. I vår tidigare yrkesutövning hade vi stött på såväl lovord – som ris – rörande att tillhöra STF men för oss övervägde det positiva. STF representerar så mycket av det vi ville vår verksamhet skulle stå för – En upplevelse för alla var vår slogan – och Snöå Bruk med sin historia och läge är verkligen lämpligt för natur- och kulturturism, därför kändes STF som rätt varumärke för oss. Med facit i hand vet vi att vi gjorde helt rätt som satsade på att tillhöra ett befintligt varumärke, det underlättade vår uppstart och etablering väldigt mycket. Som min man brukar uttrycka det – Det är ingen konst att driva ett företag, utmaningen ligger i att få kunderna att hitta dig! Och just det, att få kunderna att hitta oss, var den absolut största fördelen vi upplevde med STF. För nyöppnandet var det väsentligt!

En annan trygghet för oss när vi startade vår verksamhet var att två tidigare anställda, en kock och samt anläggningens vaktmästare, valde att ta anställning hos oss. Kocken stannade kvar hos oss under hela tiden vi drev verksamheten och var otroligt viktig för vår framgång – vi brukar säga att vi var tre som gjorde det möjligt – dock klaffade det inte riktigt mellan vaktmästaren och oss varför våra vägar skildes åt efter mindre än ett år. Detta till trots var det en fördel att initialt ha tillgång till en medarbetare som kände till fastigheterna, hade en upparbetad rutin för lokalvård och var förtrogen med de återkommande gästernas speciella önskemål.
På en liten arbetsplats blir personkemi, gemensamma värderingar samt strävan efter att nå samma mål otroligt viktigt – alla blir som en familj, oavsett blodsband eller ej. Detta är en av de faktorer som gör att det är viktigt att du, redan när du arbetar fram din affärsplan, funderar igenom vilka kompetenser som behövs samt hur du får tillgång till dessa. Vilket är ditt personalbehov? Och vill du ha anställda, ta hjälp av en bemanningsfirma, kontraktera uppdragstagare? Hur ser din personal- och anställningspolicy ut? Olika lösningar ställer olika krav på dig och de program du behöver inskaffa. Vi valde att satsa på Vismas produkter, såväl för lönehantering som övrig administration. Det är alltid en trygghet att arbeta med olika program från samma leverantör, det underlättar bland annat överföringar och rapporter. Att valet föll på Visma berodde främst på att jag arbetat med deras program tidigare, i olika konstellationer, och var nöjd med såväl program som kundsupport, sistnämnda är inte oväsentligt för ett så enkelt företagande som möjligt.

Så var det det här med bump… Lagar och regler kring företagande är omfattande, när det kommer till någon form av livsmedelshantering än mer så. I vårt fall blev därför tiden från det att avtal var klart, så vi kunde vidta åtgärder för att skaffa erforderliga tillstånd etc, till dess vi slog upp portarna för kort. Det medförde bland annat att vi inte hade en hos Skatteverket registrerad kassaapparat och att vi inte fått vårt serveringstillstånd när vi nyöppnade. Det avhjälptes dock relativt snabbt och var inget som påverkade vår framtida verksamhet. Förresten, tillhör du de som tycker det är dyrt med alkoholhaltiga drycker på restaurang? Jag ska berätta en liten hemlighet för dig – sälja alkohol är inte direkt vinstgivande så vida inte omsättningen är stor… Det är så mycket kostnader förknippat med tillstånd, inköp, hantering, rapportering och kontroll att det i vårt fall bara gick jämnt upp. Så varför då erbjuda alkohol? Jo, det är en viktig del i att gästen väljer att gå ut och äta på din restaurang, utan alkohol säljer du inte mat heller. Det intressanta är att när gästen väl är på plats är alkoholen inte lika viktig, det är möjligheten som är dragkraften. Alkohol inom restaurangbranschen är bara ett exempel på varor och tjänster som påverkar varandra, utan att för den delen vara vinstgivande var för sig. Vad har du för dragkrafter relaterade till din affärsidé?

Vi stötte på fler bump, några mer allvarliga än andra, men de var just bara bump! Vår verksamhet gick hela tiden framåt och för att citera Joe Matheson (Morgan Freemans rollfigur) i filmen RED: For every problem monsieur, there is a solution. Det är en bra devis att leva efter!