Om oss

Verksamhet och team

Virtuell konsult för utveckling & utbildning

Vi erbjuder konsult- och utbildningstjänster för utveckling av såväl verksamhet som person, främst inom management, ekonomi och organisation. Vårt motto är Utveckla & utvecklas hållbart! Vi har lång erfarenhet av såväl kommunal, statlig, landstings- som privat verksamhet inom flera branscher och områden, exempelvis besöksnäring och offentlig service. Vid all utveckling behövs förståelse för omvärlden, var du befinner dig, vart du vill och hur du ska ta dig dit. Vi låter ett sjökort med navigationshjälpmedel illustrera denna process!

Vårt team

MARIA EGERMALM (klicka för CV)
Det har alltid varit viktigt för mig att få utveckla och utvecklas, utvecklings- och förändringsarbete har därför varit stående inslag i mitt arbete – allt ifrån enstaka arbetsuppgift till hela verksamhetsområden. Det har genom åren blivit mycket arbete i styrelser, ledningsgrupper, samverkansorgan och motsvarande. Verksamhetsövergripande organ är viktiga för helheten och en gemensam målbild viktig för att fatta rätt beslut inom olika verksamhetsområden, och i detaljer.

Min erfarenhet av olika organisationer är bred, med anställningar inom såväl kommunal, statlig, landstings- som privat sektor samt som egenföretagare. Min primära branscherfarenhet innefattar ekonomi & teknik, fastighetsservice, vård & omsorg, utbildning, tillverkning, hotell & restaurang samt kultur, nöje & fritid.

Mitt ledarskap präglas av tydlighet, helhetssyn, tillgänglighet och närvaro. Jag är en kommunikativ ledare som ser möjligheter, gör medarbetarna delaktiga och känner tillfredsställelse när de utvecklas och presterar väl. Mitt främsta uppdrag som ledare är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt, tillse att samsyn finns så alla vet var vi befinner oss, vart vi ska och hur vi tar oss dit samt aktivt företräda organisationen i olika sammanhang såsom samverkan, marknadsföring och medborgarträffar.

Jag är utbildad civilekonom, inriktning controller, och har under mitt yrkesliv vidareutvecklat mig med inriktning ledarskap och verksamhetsutveckling. Det har skett genom såväl yrkesrelaterade utbildningar såsom Chefsutbildning i verksamhetsstyrning (ESV), Visionärt ledarskap, Lösningsfokuserat arbetssätt, Det goda samtalet och Internkonsult som fortsatt högskoleutbildning, exv Företagsstyrning och affärsutveckling och forskarförberedande kurs. Min kandidatuppsats handlar om ekonomisk styrning inom kommunalteknisk verksamhet.

Som person är jag engagerad och drivande med många bollar i luften. Jag trivs med att vara aktiv utomhus, ta en promenad tillsammans med min man Janne & vår hund Alrik eller ge oss ut på en mc-tur. Under årets lite mörkare och kallare period spenderar jag gärna fritiden på olika projekt såsom förändring av bostaden eller uppkrupen i fåtöljen med en god kopp kaffe, lyssnandes på musik eller läsandes – ofta yrkesrelaterad litteratur. 

JAN EGERMALM
Precis som för Maria är att utveckla, och utvecklas, väsentligt för mig. Jag har mångårig erfarenhet av arbete i ledande positioner, framför allt inom kommunal sektor.

Sedan 2014 driver Maria och jag vårt gemensamma bolag, min roll idag är främst att vara ett bollplank, en extra resurs samt styrelseordförande.