Medborgarskolan

Kristianstad

Kurser för utveckling av verksamhet & person

I samarbete med Medborgarskolan, Region Syd, erbjöds kurser inom ekonomi & navigation. Då verksamheten är vilande erbjuds för närvarande inga kurser, nedan kan du se exempel på kurser som gavs.

Bokföring 1 grundkurs

En praktisk kurs som ger dig kunskap att självständigt kontera och föra dagbok. I kursen berörs frågor om bokföringslagen, resultat- och balansrapport samt budgetfrågor. Kursen hjälper dig att komma igång och klara av den löpande bokföringen.

Förarintyg för båt

För en säker och rolig båtfärd inomskärs eller nära kusten är det viktigt att alla kan hantera båten. Förarintyget är grundkursen för all navigering. Du får grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, utrustning, sjöväder och sjömanskap mm. 

Diplomutbildning: Ekonomi- och redovisningsassistent

Som ekonomi- och redovisningsassistent är du efterfrågad på arbetsmarknaden och fungerar som företagets administratör. Du är en viktig del i ekonomiarbetet och sköter företagets löpande bokföring och administration. Du har hand om företagets bokföring, utbetalningar och skatter.

Diplomutbildning: Bokslut och årsredovisning

Efter avslutad utbildning har du teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning enl. årsredovisningslagens krav. Du kommer självständigt kunna göra bokslut och årsredovisning för ett mindre företag eller kunna assistera i arbetet i ett större.