Medborgarskolan

Kristianstad

Kurser för utveckling av verksamhet & person

I samarbete med Medborgarskolan, Region Syd, erbjuder vi kurser inom ekonomi & navigation. Kurserna tillhandahålls främst i Medborgarskolans lokaler i Kristianstad men även andra orter kan vara aktuellt. 

Bokföring 1 grundkurs

En praktisk kurs som ger dig kunskap att självständigt kontera och föra dagbok. I kursen berörs frågor om bokföringslagen, resultat- och balansrapport samt budgetfrågor. Kursen hjälper dig att komma igång och klara av den löpande bokföringen.

Vi startar ny kurs höst, håll utkik!

Förarintyg för båt

För en säker och rolig båtfärd inomskärs eller nära kusten är det viktigt att alla kan hantera båten. Förarintyget är grundkursen för all navigering. Du får grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, utrustning, sjöväder och sjömanskap mm. 

Vi startar ny kurs i höst, håll utkik!

Diplomutbildning: Ekonomi- och redovisningsassistent

Som ekonomi- och redovisningsassistent är du efterfrågad på arbetsmarknaden och fungerar som företagets administratör. Du är en viktig del i ekonomiarbetet och sköter företagets löpande bokföring och administration. Du har hand om företagets bokföring, utbetalningar och skatter.

Vi startar startar den 2 september!

Diplomutbildning: Bokslut och årsredovisning

Efter avslutad utbildning har du teoretiska och praktiska färdigheter för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning enl. årsredovisningslagens krav. Du kommer självständigt kunna göra bokslut och årsredovisning för ett mindre företag eller kunna assistera i arbetet i ett större.

Vi startar den 2 september!