Referenser

Urval av genomförda projekt

Utveckling av verksamhet – Fooever

Kundomdöme
Egermalm Utveckling AB har på konsultbasis hjälpt Fooever med omfattande arbete inom strukturering av försäljning, strategi och utveckling av webbtjänsten (handla lokalproducerad mat direkt av producent). Marknadsföring, budskap, personas, utskick; ett metodiskt arbete med en plan att efterleva för att nå fram till rätt sorts kund, är frågor som vi under ett drygt år samarbetat kring.

Vår kontakt Maria har varit ett väldigt bra bollplank i allmänhet och på ett tryggt sätt ansvarat för de delar som legat på henne, på ett alldeles exemplariskt sett. Då tid har varit bristvarigt från ägarna har Maria metodiskt drivit på delar som behövt göras med fingertoppskänsla; tack vare hennes struktur och återkoppling har vi kommit framåt så långt som det varit möjligt.

Jag rekommenderar varmt Egermalm Utveckling till andra organisationer som behöver en stark, klok, uttrycksfull partner att hjälpa dem med uppstyrning av projekt eller andra delar i organisationen.

Utveckling av destination – STF Snöå Bruk, Dalarna

Under perioden maj 2014 – oktober 2017 drev vi STF Snöå Bruk, en boende-, konferens- och restauranganläggning i Dalarna. ”Once there was a dream” var vår känsla när vi först kom i kontakt med och förälskade oss i området, något som stöddes av detaljplanen från 1990. Vi tog fasta på drömmen och utvecklade Snöå Bruk som destination, bland annat genom att arbeta med paketering av upplevelser och storytelling – såväl själva som i samarbete med andra verksamheter och organisationer i området. På mindre än tre år byggde vi upp en vinstgivande verksamhet som attraherade gäster från Skåne i söder till Lappland i norr, även många utländska gäster hittade vårt smultronställe. Framgångsfaktorer var Fokusera på vad gästen vill ha – hela tiden!, Samarbete samt Ständiga förbättringar. Varumärket Svenska Turistföreningen var också en viktig faktor, framför allt när det gällde att nå ut till potentiella kunder.

Att vi tidigt var på rätt spår bekräftas av nominering till Årets upplevelse 2015 – som delas ut till den anläggning som har skapat ett arrangemang eller en aktivitet utöver det vanliga under året – där vi erhöll brons med motiveringen: För sin konsekventa outtröttliga vilja att skapa paket fyllda av det bästa Dalarna kan ge både i form av upplevelser och mat. Snöå bruk utmärker sig med en unik känsla för såväl bruksmiljöns som det rika kulturlivets möjligheter där både skidspår och trerättersflärd finns på den upplevelserika menyn.

Utveckling av verksamhet – Keneb Träskydd AB

Omdöme från kollega
Jag anställdes som platschef på Keneb Träskydd i februari 2009, och hade bland annat som uppdrag att vända bolagets negativa resultat.

Maria arbetade samtidigt hos bolagets koncernmoder som ekonomichef & controller. Maria och jag jobbade tillsammans under pressade tider i branschen och med tuffa förutsättningar. Till följd av införandet av gedigen kostnadskontroll och målmedvetet arbete så fick vi dotterbolaget att vända den negativa trenden.

Jag vill mena att Maria har utmärkt analytisk förmåga, bra blick för att fånga sammanhang och förmedla vikten av fokus på rätt saker på ett behagligt och tydligt sätt. Vid tidigare tillfälle har jag uttryckt att Maria har ”svart bälte i Excel”, något som imponerade men framförallt hjälpte mig och bolaget väldigt mycket.

Martin Axén

 

Utdrag ur CV

Urval av lednings- och förändringsarbete

Organisationsförändringar

Drivande i uppbyggnad och utveckling av VO Samhällsutveckling som bestod av Gatukontor, Räddningstjänst, Miljö- och byggkontor, Kultur och fritid samt delar av Kommunledningskontor. Verksamhetsområdet bildades formellt 1 september 2013, under hösten sattes intern organisation och 1 januari 2014 infördes nya organisationen i Osby kommun.

Drivande i genomlysning av verksamheten, gränsdragning mellan olika avdelningar inom såväl verksamhetsområde som organisationen i sin helhet och därefter sammanslagning av två avdelningar till en, organiserat i fyra funktioner. Ny organisation/nytt arbetssätt var helt implementerat på Landstinget Kronoberg årsskiftet 2012/2013.

Kärnverksamhetens organisation – framtagning av hur kärnverksamheten ska vara organiserad, förändring från 6+1 institutioner till 2 sektioner samt förändrad högskolegemensam förvaltning. Implementerades på Högskolan Kristianstad 2008.

 

Ledarskap

Samhällsutvecklingschef, Osby kommun
Ansvarade direkt för ca 30 medarbetare och var initialt gatuchef med uppdrag att formera det nya verksamhetsområdet Samhällsutveckling med ledord som helhet, demokrati och effektivitet. Skapande av strukturer, tydliggöra ansvar och uppdrag, fastställande av verksamhetsmål och kontinuerlig dialog med varje medarbetare var några av framgångsfaktorerna i detta arbete.

Avdelningschef, Landstinget Kronoberg
Ansvarade efter omorganisation för 27 medarbetare inom funktionerna Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Redovisning och Bokslut samt Vårdstöd. Jag lät medarbetarna medverka i utformandet av funktionerna utifrån de identifierade processer som fanns när jag tillträdde tjänsten 2011. Grundtanken i den nya organisationen var att medarbetarna skulle få hålla i hela kedjan, utveckla sin profession och ansvara för helheten – helt i enlighet med LEAN administration – och därmed utgöra ett än bättre stöd till verksamheten. Den stora utmaningen låg i att få ihop olika kulturer och avdelningar till en, se helheten – inte bara individen.

 

Styrelser, råd mm

Ledningsgruppsarbete
Ordinarie ledamot, ofta även sekreterare, i ledningsgruppen på mina respektive anställningar sedan 1994.

Samverkansarbete
Ordförande, sammankallande och sekreterare i affärsnätverk – inriktning exportmogna produkter inom turism Vansbro kommun – 2016 – 2017.

Ordförande, sammankallande och sekreterare i grupp för utveckling av Snöå-området – Destination Snöå Bruk – 2014 – 2016.
Ordförande, sammankallande och sekreterare för Skånes lärosätes arbete med ramavtal med Region Skåne – 2008.
Ordinarie ledamot, även ledamot i au, för lärosätenas och Region Skånes samverkansorgan – 2008.

Styrelsearbete

Adjungerad ledamot, föredragande samt sekreterare i flera styrelser sedan 2003 inom såväl offentliga som privata organisationer.

Länk CV Maria Egermalm